Jak zorganizować półkolonie w szkole

Jak zorganizować półkolonie w szkole

W trakcie ferii zimowych i przerw letnich dzieci mają wolne od zajęć dydaktycznych. W szkołach podstawowych zwykło się organizować zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci. Ich zadaniem jest zapewnić dziecku zajęcia w czasie wolnym od lekcji. Półkolonie zapewniają dzieciom rozrywkę, zapotrzebowanie na ruch na świeżym powietrzu i rozwijają ich kreatywność. Jakie kroki należy podjąć, planując organizację półkolonii w szkole? Czy pandemia Sars-CoV19 znacząco wpływa na ich organizację w placówce oświatowej? Zostań z nami przez chwil parę, a wszystkiego się dowiesz!

Konieczne formalności

Organizator półkolonii szkolnej musi dopełnić stosownych formalności. Uchylając się od tej konieczności, naraża się na konsekwencje prawne. Jak wygląda zatem proces zgłaszania organizacji szkolnego wypoczynku w okresie letnim? Organizator musi wypełnić stosownych formularz znajdujący się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. System informatyczny automatycznie przekieruje ów pismo do właściwego kuratora oświaty. Jeśli zgłoszenie potwierdzone uwierzytelnionym podpisem będzie wypełnione w sposób właściwy i kurator oświaty się zgodzi, organizator potencjalnej półkolonii otrzyma informację zwrotną. Wypełniony przez niego formularz zostanie natomiast podesłany właściwemu kuratorowi oświaty, w miejscu, w którym odbędzie się półkolonia, sanepidowi oraz lokalnej jednostce straży pożarnej. W przypadku półkolonii organizowanej na terenie placówki edukacyjnej należy zgłosić bazę wypoczynkową w okresie 14 dni przed zorganizowaniem półkolonii dla uczniów.

Wymogi formalne

Wychowawcą prowadzącym zajęcia artystyczne i rekreacyjne dla dzieci w ramach półkolonii nie może być każdy. Takowi muszą spełnić określone wymogi formalne. Przede wszystkim musi to być osoba niekaralna i pełnoletnia. Wymaga się także od potencjalnego wychowawcy, by miał ukończone minimum wykształcenie średnie i zaliczony stosowny kurs wychowawczy dla osób prowadzących tego typu zajęcia z dziećmi. Kierownik wypoczynku powinien się cieszyć co najmniej trzyletnim stażem szkolno-dydaktycznym w placówce szkolnej. Widzimy jak na dłoni, że organizator szkolnej półkolonii musi zadbać, by pieczę nad dziećmi miały osoby doświadczone w prowadzeniu zajęć z nimi.

Pandemia a rekreacja

Skoro poznaliśmy szereg wymogów, które trzeba spełnić, planując zorganizować warsztaty dla dzieci w ramach półkolonii, warto poznać zalecane wytyczne w kontekście aktualnej sytuacji związanej z pandemią. Organizator ma prawo wymagać, by dzieci uczęszczające na zajęcia odbywające się w trakcie półkolonii nie wykazywały objawów infekcji dróg oddechowych. Może, a wręcz powinien wymagać od rodziców i opiekunów dzieci numer kontaktowy, aby w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów móc się z nimi skontaktować. Po upływie najdalej dwóch godzin od poinformowania rodzica o stanie zdrowia dziecka musi się on wstawić po odbiór swojej pociechy. Dzieci przebywające na terenie placówki powinny również zastosować się do zakrywania dróg oddechowych za pomocą maseczki. Pochylmy się nad zachowaniem reżimu sanitarnego w obrębie placówki szkolnej, w trakcie trwania półkolonii.

Reżim sanitarny a półkolonie

Miejsca, w których organizowane są półkolonie szkolne, muszą spełniać pewne wymogi bezpieczeństwa. Na zajęcia grupowe z dziećmi organizatorzy muszą wyodrębnić pomieszczenia, które gwarantują zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. Zaliczają się do nich sale gimnastyczne, świetlice lub stołówki. Na jedno dziecko powinno się zachować minimum cztery metry. Kierownik wypoczynkowy powinien podzielić dzieci na grupy i tak prowadzić zajęcia, aby nie gromadzić niepotrzebnie zbyt dużej liczby dzieci w jednym pomieszczeniu. Wliczając wychowawcę w danym pomieszczeniu, powinno się znajdować około 12 osób. Letnie półkolonie organizowane w szkole to też spożywanie wspólnych posiłków. W tym wypadku również trzeba zachować właściwy dystans. Przyjmuje się, że między stolikami, przy których siedzą dzieci, powinno być co najmniej 1,5 metra dystansu. Grupy dzieci nie powinny się przesiadać od jednego stolika do drugiego ani mieszać się ze sobą. Chodzi tu głównie o zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem. Uczestnicy półkolonii nie są ograniczani przepisami w kontekście rodzaju posiłków. Nie muszą jadać wyłącznie tego, co serwowane jest w szkolnej stołówce. Mogą również przynosić jedzenie z domu.

Podsumowanie

Jak widzimy, ograniczenia wynikające z zachowania reżimu sanitarnego utrudniają nieco spędzanie wolnego czasu w czasie półkolonii. Organizatorzy wypoczynku odbywającego się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych poza kwestiami formalnymi, których muszą dać zadość, winni skupiać się nad wdrożeniem zasad reżimu sanitarnego. Obejmuje on zarówno powierzchnię pomieszczeń, w którym przebywać będą poszczególne grupy dzieci, jak i również sposób stołowania się w trakcie tego czasu. Kierownicy wypoczynku są też zobligowani do stałego kontaktu z rodzicami, w razie pojawienia się kłopotów zdrowotnych swoich podopiecznych. Wszystko to ma swój głęboki sens. Dzięki opracowaniu określonych zasad dzieci mogą spędzić przyjemnie czas, uprawiając sport i oddając się zajęciom artystycznym organizowanym w ramach szkolnych półkolonii.