Jak zorganizować półkolonie w szkole

Jak zorganizować półkolonie w szkole

W trakcie ferii zimowych i przerw letnich dzieci mają wolne od zajęć dydaktycznych. W szkołach podstawowych zwykło się organizować zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci. Ich zadaniem jest zapewnić dziecku zajęcia w czasie wolnym od lekcji. Półkolonie zapewniają dzieciom rozrywkę, zapotrzebowanie na ruch na świeżym powietrzu i rozwijają ich kreatywność. Jakie kroki należy podjąć, planując