W jaki sposób zwiększyć przychody firmy

Prowadzenie własnej działalności nie jest sprawą łatwą. Musimy stale mierzyć się z dynamicznie zmieniającymi się realiami na rynku, niezależnie od tego, w jakiej branży działamy. Poniżej kilka porad, w jaki sposób można szybko zwiększyć przychody naszej firmy i zmniejszyć wydatki.

Optymalizacja podatkowa

Prowadząc firmę, zawsze odprowadzamy podatki. Podatki, a raczej przepisy podatkowe zmieniają się bardzo często. Jeśli nie jesteśmy na bieżąco ze zmianami, wówczas może dojść do sytuacji, w której zapłacimy podatek, którego w tym roku płacić nie musimy, nie skorzystam z ulgi lub podatek zostanie przez nas nadpłacony. Jak możemy się domyślić w przypadku rozliczenia podatkowego, które jest na naszą niekorzyść, Urząd Skarbowy zareaguje zdecydowanie opieszale, lub nie zareaguje w ogóle. Aby uniknąć takich sytuacji, powinniśmy korzystać z usług osób lub firm, które zawodowo zajmują się doradztwem podatkowym. Jeśli dodatkowo powierzymy im pełną księgowość naszej firmy wówczas mamy podwójne zabezpieczenie. Jeśli firmie takiej powierzymy rozliczanie finansów naszej firmy, to wówczas po pierwsze będziemy częściej korzystać z luk w prawie podatkowym lub po prostu z nowo powstających ulg, a dodatkowo jesteśmy zabezpieczeni na wypadek błędnego rozliczenia. W przypadku, gdyby nasz podatek został źle rozliczony, wówczas odpowiedzialność za to przejmuje na siebie firma lub osoba, która podatek rozliczała. Korzyści z takiej współpracy są dla nas zdecydowanie bardziej opłacalne, nawet po odliczeniu kosztów, jakie poniesiemy za opłacenie usługi zewnętrznej księgowości.

Pracownicy z Ukrainy

Pracownicy z Ukrainy oraz innych krajów zza naszej wschodniej granicy, również są potencjalnie korzystnym krokiem. W pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na fakt, że pracownicy z Ukrainy i tak muszą do Polski napływać, aby załatać lukę w ilości rąk do pracy, jaka powstaje w polskiej przestrzeni gospodarczej. Inna sprawa to kwestie wynagrodzeń, jakie takim pracownikom są wypłacane. Pracownicy z Ukrainy nie mogą zarabiać mniej, niż wynosi płaca minimalna w naszym kraju. Faktem jednak jest to, że większości naszych rodaków, za takie pieniądze i tak pracować się nie chce. Ostatecznie, jeśli chcielibyśmy zatrudnić Polaka na tym samym stanowisku co pracownika z Ukrainy, to okaże się, że trzeba by mu zapłacić sporo więcej, nie mając gwarancji, że lepiej wykona powierzone mu zadania. Pracownicy z Ukrainy są najczęściej zatrudniani na najniższych stanowiskach i wykonują najmniej skomplikowane prace. Z tego powodu ich stawki są przeważnie stawkami minimalnymi. Dla pracownika z Ukrainy jest to jednak wystarczająca motywacja do tego, aby swoją pracę wykonywać rzetelnie, ponieważ ma wówczas potencjalną okazję do przedłużenia pobytu lub powrotu na swoje dotychczasowe miejsce pracy po wymaganym powrocie do kraju.

 

Zobacz również:

 

Automatyzacja

Automatyzacja to inna forma zapełniania luki w braku rąk do pracy na stanowiskach najmniej wykwalifikowanych. Automaty są w stanie wykonywać obecnie wiele z zadań, jakie były kiedyś wykonywane przez ludzi, lub są w stanie na tyle poprawić wydajność zespołu ludzkiego, że może on wykonywać tę samą pracę, w zmniejszonym składzie z taką samą wydajnością. Automatyzacja ma oczywiście swoje ograniczenia, a do najważniejszych z nich należy cena automatyzacji. Choć w całkiem niedługim czasie oferuje ona zwrot inwestycji, to jednak w początkowej fazie generuje spore koszty, które musimy pokryć z własnej kieszeni lub wziąć kredyt. Większość firm idzie najczęściej ścieżką wprowadzania stopniowej automatyzacji i jednoczesnego zatrudniania pracowników z Ukrainy oraz innych krajów ościennych. Automatyzacja ma również inne wymagania. Choć pracowników najniższego szczebla automaty mogą zastąpić, to same wymagają wykwalifikowanej załogi do przeprowadzania przeglądów, serwisu i naprawy. Należy więc być przygotowanym do tego, aby kosztem redukcji pracowników szczebla niskiego, zatrudnić pracowników np. w dziale utrzymania ruchu. Oczywiście relacja ta nie jest 1:1 i ostatecznie i tak się nam opłaci, ale musimy brać ją pod uwagę.

Przeniesienie produkcji

Ostatecznie etapem, który może dać nam największy przychód, jest przeniesienie produkcji do krajów, które mają niższe koszty produkcyjne. Decyzja taka nie zawsze jest popularna w krajach, z których produkcję się wyprowadza, niemniej w taki sposób swoje potęgi budowały firmy, które przeniosły produkcję np. z Niemiec lub Francji do Polski. Przeniesienie produkcji niekoniecznie musi mieć wymiar tylko negatywny. Jeśli popatrzymy się na kraje Europy Zachodniej, to zauważymy, że wraz z przenoszeniem produkcji na wschód, rosła w tych krajach liczba zatrudnionych specjalistów oraz osób z kwalifikacjami wyższymi. Z jednej strony więc przeniesienie produkcji nie kojarzy się dobrze, ale z drugiej jest to często konsekwencja zachodzących w społeczeństwach zmian społecznych oraz wzrostu oczekiwań. Inną formą przenoszenia produkcji jest również po prostu nabywanie z rynków zewnętrznych półproduktów oraz surowców potrzebnych do produkcji, a które do tej pory były wytwarzane samodzielnie.