Tłumacz przysięgły - dlaczego warto wybrać taki zawód ?

Tłumacz przysięgły – dlaczego warto wybrać taki zawód?

W dzisiejszych czasach znajomość co najmniej jednego języka obcego to już standard. Dlatego wiele osób już od najmłodszych lat uczestniczy w intensywnych zajęciach językowych, co często pozwala opanować wybrany język obcy w stopniu bardzo dobrym. Takie umiejętności otwierają przed młodymi ludźmi szeroki wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o znalezienie interesującej i dobrze płatnej pracy. Jedną z często rozważanych opcji, jest możliwość pracy jako tłumacz.

Dlaczego warto zostać tłumaczem?

Tłumacz przysięgły - dlaczego warto wybrać taki zawód ?

Praca tłumacza cieszy się dużą popularnością. Wynika to przede wszystkim z wielu zalet jakie daje ten zawód. Jedną z najczęściej wymienianych, jest duża niezależność i wolność. Tłumacz może się związać z jakimś biurem tłumaczeń lub pracować jako freelancer. Tylko od niego zależy, gdzie będzie wykonywał tłumaczenia https://mak.edu.pl/firmy-referencje i ile ich zrobi. Może sam sobie wybierać godziny pracy oraz rodzaj zleceń. To idealna praca dla indywidualistów, którzy nie lubią pracować w zespołach. Liczą się tutaj tylko efekty pracy. Po drugie, w zawód tłumacza wpisany jest ciągły rozwój. To praca dla ludzi, którzy lubią stale doskonalić swoje umiejętności. Taka postawa powoduje, że często biorą oni udział w różnych szkoleniach i seminariach, tak aby cały czas poszerzać swoje horyzonty i być na bieżąco w różnych tematach. Korzystają również ze studiów podyplomowych i kursów doszkalających, tak aby zostać ekspertem w danym przekładzie. Kolejną zaletą jest możliwość poznawanie ludzi z różnych środowisk i kultur. Jak wiadomo, wszystkie kontakty z osobami spoza własnego kręgu językowego stanowią doskonały sposób na nowe doświadczenia i przeżycia. Dzięki temu praca tłumacza nie tylko rozwija, ale także daje dużo satysfakcji. Praca tłumacza to także korzyści finansowe. Oczywiście na wysokość zarobków wpływają realia rynkowe, ale to głównie od tłumacza zależy wysokość jego wynagrodzenia. Decyduje o tym przede wszystkim ilość i wartość zleceń, które wykona, baza stabilnych klientów oraz umiejętności językowe tłumacza. Na najwyższe zarobki mogą liczyć osoby, które wykonują tłumaczenia z języków mniej popularnych, takich jak chiński, szwedzki czy japoński.

Tłumacz przysięgły – kto to taki?

Zawód tłumacza przysięgłego to często marzenie wielu studentów filologii. Często jest on postrzegany jako ukoronowanie pracy każdego tłumacza. Jest to przede wszystkim zawód zaufania publicznego, który wiąże się z prestiżem, ale również z dużą odpowiedzialnością. To również oznacza, że praca w tym zawodzie wymaga zdania egzaminu państwowego, który słynie z tego, że nie zalicza się do najłatwiejszych. Tłumacz przysięgły to osoba, która wykonuje tłumaczenia dokumentów lub uwierzytelniania ich odpisy. Dokumenty te mogą pochodzić zarówno od osób prywatnych, jak również od różnych instytucji, takich jak: policja, straż graniczna, sądy czy inne urzędy państwowe. W przypadku osób prywatnych chodzi głównie o tłumaczenia różnego rodzaju aktów urzędowych (akty urodzenia, zgonu, małżeństwa), świadectw, testamentów czy innych umów. Zadaniem tłumacza jest wykonanie jak najwierniejszego tłumaczenia powierzonego dokumentu oraz opatrzenie go odpowiednimi pieczęciami. Warto wiedzieć, że wszystkie informacje zawarte w dokumentach, które klient przekazuje tłumaczowi, są objęte tajemnicą i nie może on ich rozpowszechniać.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Zawód tłumacza przysięgłego w Polsce jest regulowany ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku. Określa ona dokładnie warunki i tryb nabywania uprawnień oraz podstawy do utraty takich uprawnień. Aby starać się o stanowisko tłumacza należy:

  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
  • mieć obywatelstwo polskie, innego państwa Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA;
  • znać język polski w mowie i piśmie;
  • nie być karanym za przestępstwa skarbowe i przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  • ukończyć studia wyższe lub inne bądź podyplomowe w zakresie tłumaczenia;
  • zdać egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na obcy i odwrotnie.

W 2015 roku zawód ten został poddany deregulacji. W jej wyniku wykreślono konieczność ukończenia studiów wyższych filologicznych. Obecnie, aby zostać tłumaczem wystarczy posiadać wykształcenie wyższe czyli wystarczy zdobyć tytuł licencjata bez określenia konkretnej specjalizacji. Dodano również do ustawy zapis o odpowiedzialności zawodowej tłumacza, co może się wiązać z nałożeniem kary pieniężnej za źle wykonane tłumaczenie.

Trudny egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego

Aby zostać tłumaczem przysięgłym nie wystarczy doskonała znajomość języka obcego. Do wykonywania zawodu potrzebny jest również pozytywny wynik egzaminu zdawanego przed Państwową Komisja Egzaminacyjną. Zapisy na niego są przeprowadzane w Ministerstwie Sprawiedliwości i jest on egzaminem płatnym. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W trakcie jego trwania sprawdzane są umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na obcy i odwrotnie. Jeśli wynik jest pozytywny, kandydat na tłumacza składa ślubowanie i zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. W przypadku braku odpowiedniej ilości punktów, egzamin można zdawać jeszcze raz po upływie roku.