Różnice między prywatnym a państwowym domem dla seniorów

Ludzie starsi zmagają się z poczuciem samotności, postępującymi problemami w poruszaniu się, kłopoty z pamięcią, niedołężnością, niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi. W najgorszej sytuacji są osoby, które straciły małżonka/małżonkę, osoby bezdzietne lub seniorzy, którymi dzieci nie wyrażają zainteresowania.  W wielu przypadkach rodzina nie jest w stanie zajmować się przez całą dobę starszą, schorowaną osobą i poszukuje pomocy specjalistów. Osoby starsze mogą uzyskać pomoc w specjalnych ośrodkach – domach dla seniorów  (zwanych inaczej domami opieki, zakładami leczniczo-opiekuńczymi, domami pomocy społecznej).

Ośrodek państwowy lub prywatny

Domy dla seniorów http://wiejskieklimaty.net/dom-opieki-dla-osob-starszych-zachodniopomorskieoferują opiekę starszym osobom w kilku systemach: opieka stała, dzienna, pobyt krótkoterminowy i pobyt długoterminowy. Osoby starsze często ze względu na stan zdrowia nie mogą zostać same w mieszkaniu lub domu. Pracująca rodzina nie może zapewnić całodobowej profesjonalnej opieki. Najrozsądniejszym wyjściem jest umieszczenie pacjenta w domu opieki, którym zapewniona jest profesjonalna pomoc dla starszych ludzi. Stały nadzór lekarski i pielęgniarski zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne. Pacjent i rodzina mają  do wyboru – ośrodek prywatny i Dom Pomocy Społecznej, który jest instytucją państwową. Ośrodki specjalizujące się w leczeniu i rehabilitacji osób starszych koncentrują się na poprawie zdrowia i zwiększeniu stopnia  samodzielności  w codziennym życiu. W tym celu prowadzą zajęcia usprawniające i terapię zajęciową.  Dbają o to, aby dom dla seniorów był miejscem, w którym podopieczni czują się bezpiecznie i  komfortowo.  Różnica jest widoczna w warunkach przyjęcia – do domu opieki, którym zarządza gmina, konieczne jest skierowanie, do ośrodka prywatnego wystarczy zgłoszenie się lub prośba o przyjęcie danej osoby.

Warunki przyjęcia do państwowego domu dla seniorów

O przyjęcie do domu dla seniorów może się starać sam zainteresowany lub jego przedstawiciel ustawowy.  W wyjątkowej sytuacji, kiedy zainteresowany, ani jego przedstawiciel nie wyrażają zgody na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej, a brak opieki stanowi zagrożenie dla życia. Wtedy decyzję wydaje sąd rodzinny na wniosek  miejscowego ośrodka pomocy społecznej. Skierowanie do DPS wydaje gmina. Decyzję o umieszczeniu w konkretnym miejscu wydaje starosta powiatu.  Pobyt w domu dla seniorów prowadzonym przez gminę jest odpłatny, ale są to mniejsze stawki niż w przypadku ośrodka prywatnego. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości emerytury i ostatni odcinek wypłaconego świadczenia. Konieczne jest także pisemne oświadczenie o zgodzie na potrącanie opłaty za pobyt w DPS. W nagłych przypadkach losowych, starszy, schorowany człowiek może trafić do miejskiego domu dla seniorów bez skompletowanych dokumentów. MOPS ma wtedy 3 miesiące na uzupełnienie dokumentacji.

Pobyt na kilka godzin

Nie każdy senior potrzebuje całodobowej opieki. Dla osób  samodzielni, ale  samotnych lub  nieporadnych życiowo i z zaburzeniami otępiennymi  przeznaczone są dzienne domy pomocy (DDP). Placówki działają do  popołudnia, zapewniając swoim podopiecznym posiłki i różnorodne zajęcia. Opieka dla 40 seniorów zapewniona jest przez osiem godzin dziennie. W tym czasie podopieczni mają zajęcia rekreacyjne, edukacyjne (czytają książki, rozwiązują krzyżówki, grają w różne gry i biorą udział w konkursach oraz uczą się o zdrowym życiu). Często organizowane są zajęcia kulturalne np.: wyjścia do teatru, muzeum. Szczególnym rodzajem zajęć jest organizacja własnych przedstawień, podczas której zaangażowani są wszyscy podopieczni. Każdy może wykazać się swoim talentem, ma okazję do poznania innych osób i współpracy. Do dziennego domu dla seniorów https://www.wiejskieklimaty.net/o-nas/ trafiają osoby, które nie mają w domu bieżącej wody lub pralki.  Podstawą przyjęcia na  pobyt dzienny jest rozmowa pracownika socjalnego  z seniorem i wywiad oceniający warunki życia starszej osoby. Na tej podstawie ośrodek pomocy wydaje decyzję administracyjną, w której ustala wysokość opłat i termin pobytu w DDP. 

Opłaty w domach dla seniorów

W  miejskich domach dla seniorów osoby o najniższych dochodach – poniżej 701 złotych są całkowicie zwolnione z opłat. Seniorzy mający większe emerytury płacą do 10 do 40% swoich dochodów. W  przypadku prywatnych domów opieki cena jest różna i najczęściej wyższa niż w placówkach państwowych. Zakaz barier architektonicznych obowiązuje w ośrodkach prywatnych i państwowych. Musi być wydzielona jadalnia oraz pomieszczenie do prania i suszenia.

W domach dla seniorów (nieważne, czy w państwowych, czy w prywatnych), senior musi mieć zapewnioną pomoc w codziennych czynnościach, pielęgnację podczas choroby i pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Toalety i łazienki muszą być przystosowane do potrzeb  osób z niepełnosprawnościami. Celem pobytu osób starszych w domu dla seniorów jest jak najdłuższe zachowanie zdrowia i sprawności oraz kontakt z innymi ludźmi. Powyższe placówki mają za zadanie aktywizowanie seniorów.