Pompy ciepła

Pompy ciepła

Kiedy można zainstalować pompy ciepła powietrze/woda? Ekonomiczne systemy grzewcze zastępują dotychczas używane kotły i piece. Jedną z najczęstszych alternatyw jest powietrzna pompa ciepła. Zaletami tego typu maszyn cieplnych w porównaniu z maszynami geotermalnymi są m.in. niższe koszty zakupu i instalacji.

Należy również zauważyć, że powietrzne pompy ciepła mogą być stosowane przy wprowadzaniu nowych systemów grzewczych i modernizacji starych. Takie jednostki są wymagane głównie w przypadku systemów domów pasywnych, których celem jest minimalizacja zużycia ciepła i wdrażanie technik energooszczędnych.

Jak działają pompy ciepła powietrze-woda

Ten rodzaj powietrznych pomp ciepła (powietrze-woda) obejmuje zarówno jednostki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Jednostka zewnętrzna sama wydmuchuje określoną ilość powietrza, odbiera ciepło i przekazuje je do jednostki wewnętrznej zainstalowanej w domu. Jednostka wewnętrzna w zależności od zastosowanego schematu może mieć różne konfiguracje, ale funkcje jakie realizuje to: dostarczanie i rozprowadzanie ciepła do instalacji grzewczej, podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, podłączenie dodatkowych grzałek, przejście w tryb chłodzenia.

Bardzo ważnym punktem na schemacie powietrznej pompy ciepła pompy-ciepla-24.com.pl jest lokalizacja freonowo-wodnego wymiennika ciepła. Zależy to od tego, który czynnik chłodzący (woda lub freon) przenosi ciepło z jednostki zewnętrznej zainstalowanej na ulicy do jednostki wewnętrznej zainstalowanej w kotłowni. W jednostce wewnętrznej (wewnątrz domu) instalujemy powietrzną pompę ciepła i wymiennik ciepła, do której obieg freonowy dostarcza ciepło. Gwarantuje to, że system jest chroniony przed zamarzaniem nawet podczas przedłużających się awarii zasilania. Taki schemat jest trudniejszy do zainstalowania, ale całkowicie chroni właściciela przed zamarznięciem i spowodowaniem awarii jednostki zewnętrznej podczas przerwy w dostawie prądu.

Powietrzna pompa ciepła w modernizacji starego systemu grzewczego

Pompy ciepła
Pompy ciepła

Powietrzne pompy ciepła są idealnym rozwiązaniem do modernizacji istniejących systemów. Zainstalowanie go znacznie obniży koszty ogrzewania i ciepłej wody. Instalacja pompy ciepła wymaga minimalnych przeróbek, co pozwala szybko i sprawnie zmodernizować system grzewczy. Podczas modernizacji jednostka zewnętrzna powietrznej pompy ciepła montowana jest na ścianie domu w pobliżu kotłowni. Freonowy obieg grzewczy jest wprowadzany do domu przez ścianę i podłączony do kompaktowej jednostki wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna jest podłączona do istniejącego systemu grzewczego.

Nawet jeśli istniejący system grzewczy jest zaprojektowany na wysoką temperaturę, pompa ciepła może zredukować ciepło do -8-10°C, gdy temperatura dalej spadnie, uruchomić istniejący kocioł. Automatyzacja powietrznych pomp ciepła polega na uruchomieniu istniejących kotłów, gdy pompa ciepła jest niewystarczająca do ogrzewania. Instalacja pompy to jedno z najskuteczniejszych i najszybszych rozwiązań modernizacji przestarzałego systemu grzewczego.

Powietrzna pompa ciepła w nowym systemie grzewczym

Powietrzne pompy ciepła w nowych systemach grzewczych pozwalają zrezygnować z użycia gazu i uzyskać ciepło na dobrym poziomie przy średnim rocznym współczynniku sprawności. Taki system byłby około 2 razy tańszy od pieca geotermalnego i miałby dość wysoki współczynnik sprawności cieplnej, przy odpowiednim zaprojektowaniu całego systemu grzewczego w domu. Budynki muszą być dobrze ocieplone, a systemy grzewcze muszą być obliczone i dostosowane do niskich temperatur zasilania (ciepłe podłogi, ciepłe ściany, grzejniki o zwiększonej mocy). Powietrzne pompy ciepła wyposażone są w dodatkową grzałkę, która włącza się automatycznie w przypadku braku ciepła w instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej. W razie potrzeby zapewnia aktywny tryb chłodzenia.

Wbudowana grzałka jednostki wewnętrznej jest najczęściej wykorzystywana jako dodatkowe źródło ciepła. Jeśli wybrane zostaną gazowe kotły kondensacyjne, najnowsze modele pomp ciepła przełączą się w oparciu o najniższe koszty ogrzewania, biorąc pod uwagę aktualne taryfy. W porównaniu z gruntowymi pompami ciepła instalacja jest stosunkowo łatwa, a system można zainstalować szybciej i taniej.

Koszt instalacji grzewczej z powietrzną pompą ciepła kalkulowany jest indywidualnie dla każdego konkretnego domu. Zgodnie z wymaganiami użytkownika dotyczącymi izolacji domu i funkcji powietrznej pompy ciepła (ogrzewanie, chłodzenie, zaopatrzenie w ciepłą wodę, ogrzewanie basenu) określa się charakterystykę trybu pracy systemu, a następnie wykonuje się projekt i ocenę rozwijać element po elemencie. Koszt systemu ogrzewania powietrznego można poznać, kontaktując się z firmą, która oferuje zakup pompy ciepła.

Zadzwoń do nas i uzyskaj wszystkie wstępne informacje potrzebne do podjęcia decyzji, a mianowicie:

  • Czy w domu można zainstalować powietrzną pompę ciepła.
  • Jaki jest szacunkowy koszt instalacji pompy ciepła.
  • Jakie są koszty ogrzewania domu i wody, okres zwrotu.

Dofinansowanie do powietrznych pomp ciepła

Ci, którzy kupili pompę ciepła, najczęściej korzystali z dofinansowania Programu Czyste Powietrze w wysokości 32 tys. zł. W przypadku jednoczesnego montażu instalacji fotowoltaicznych kwota jest jeszcze wyższa i sięga 37 000 zł. Statystyki potwierdzają, że większość konsumentów ubiega się o dofinansowanie powietrznych pomp ciepła (14%), przy czym mniej popularne są analogi naziemne (3,5%). W trakcie przyznawania dofinansowania dokonano usprawnień, a mianowicie: uproszczenie wniosków, skrócenie czasu rozpatrywania, wprowadzenie oświadczeń zamiast kilku dokumentów. Dodatkowo program ten można teraz łączyć z innymi programami, np. ulgą termomodernizacyjną. Obowiązuje również wyższy próg dochodowy, co umożliwia otrzymanie dotacji.