Podstawowe wskazówki budowlane

Podstawowe wskazówki budowlane

Podstawowe wskazówki budowlane: kanadyjskie domy z bali wieloletnich stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Po pierwsze, w dłuższej perspektywie mogą one wiele zaoszczędzić. Podczas budowy warto korzystać z materiałów najwyższej jakości.

Podstawowe umiejętności

Pamiętaj, że jeśli nie impregnujesz belek umieszczonych poziomo lub pod ziemią, aby zapobiec gniciu, wycięcia lub rowki w ścianach użytych do belek muszą być wystarczająco duże, aby zapewnić co najmniej 1,2 cm luzu wentylacyjnego z przodu i od dołu. po każdej stronie belki.

W większości przypadków wymagany jest odpowiedni drenaż wód gruntowych, aby zapobiec zamoczeniu piwnic i podłóg. Tam, gdzie wymagany jest drenaż, musimy ułożyć rury drenażowe wokół fundamentu (fundament ciągły).

Umieść rurę na twardym, nienaruszonym podłożu wokół stóp. Jednocześnie musimy zadbać o to, aby jego szczyt znajdował się poniżej poziomu podłogi lub w szczelinie przestrzeni wentylacyjnej, gdzie nie ma piwnicy. Należy również sprawdzić, czy rura ma spadek w kierunku wylotu.

Oddzielne rury muszą być połączone otwartymi złączkami o szerokości około 6 mm. Z kolei górną warstwę rąbka należy przykryć pasem papy dachowej o szerokości 75 mm. Dzięki temu żwir i piasek nie dostaną się do środka. W tym samym czasie może wyciekać woda. Następnie przykryj rurę żwirem lub tłuczniem o grubości 15 cm. Podłącz odpływ do włazu, kanału burzowego lub innego odpowiedniego odpływu za pomocą bezszwowej rury.

Inne pomocne wskazówki

Pamiętajmy, że w domach kanadyjskich fundament trzeba dokładnie wypoziomować. Jeśli góra fundamentu jest płaska, bez problemu położymy fundament bezpośrednio na nim. Oczywiście pamiętaj o uszczelnieniu szwów. Podkład można również ułożyć na warstwie wełny mineralnej o grubości 2,5 cm (przed zagruntowaniem).

Jeśli jednak blat jest nierówny lub nierówny, fundament powinniśmy położyć na warstwie zaprawy. Fundament jest następnie mocowany do ściany fundamentowej za pomocą śrub. Zazwyczaj można zastosować kotwy gruntowe o średnicy większej niż 12 mm. Należy je umieszczać nie rzadziej niż co 2,4 m, przy czym na każdy odcinek posadowienia obwodu ściany należy zastosować co najmniej dwa wkręty. Kotwy fundamentowe powinny wystawać co najmniej 10 cm ze ściany fundamentowej. Końce prętów kotwiących osadzonych w spoinie cementowej lub betonowej powinny być zagięte, aby skutecznie zapobiec ich wyrwaniu.

Piwnica

Wykonując posadzkę betonową w piwnicy musimy przestrzegać pewnych zasad.

Najpierw usuńmy wierzchnią warstwę gleby (próchnicę), detrytus, różne szczątki organiczne i korzenie. Stworzy gładką powierzchnię bez luźnego podłoża. Pamiętaj, że przed ułożeniem podłogi musimy zainstalować odpływy i inne prace nawierzchniowe. Pod podłogę podłożyć warstwę gruboziarnistego żwiru (co najmniej 12,5 cm) lub tłucznia. Możemy tego uniknąć, jeśli deska jest odpowiednio zabezpieczona przed wilgocią lub dobrze uszczelniona.

Umiejętności budowlane

Pamiętaj o odpowiedniej ochronie przed wilgocią. W tym celu pod beton kładziemy warstwę folii polietylenowej lub papy o grubości 0,15 mm. Płyty na stykach powinny zachodzić na siebie na co najmniej 100 mm. Grubość podłogi piwnicy nie powinna być mniejsza niż 75 mm.

Nie stosować bezpośrednio płyty stropowej na fundamenty nośne i fundamenty. Powinny być od nich izolowane zasypką piaskową o grubości co najmniej 2,5 cm lub innej.

Musimy również uwzględnić niewielki ruch spowodowany kurczeniem się podłogi, gdy podłoga porusza się w górę iw dół. Dlatego między płytą a ścianą (lub słupem) umieszcza się uformowane wcześniej wkładki dylatacyjne lub podwójne papy.

Podstawowe wskazówki budowlane
Podstawowe wskazówki budowlane

Obowiązkowo po ułożeniu betonu należy go wyrównać (np. za pomocą łaty) do odpowiedniego poziomu. Następnie wyrównać powierzchnię np. pacą gipsową. Narzędzia, których będziemy używać do pracy z betonem napowietrzonym, muszą być pokryte warstwą magnezu.

Po związaniu (stwardnieniu) betonu możemy przystąpić do jego uszczelniania i wygładzania. Należy stosować odpowiednie szczeliny lub rowki regulacyjne (dylatacyjne), aby uniknąć niekontrolowanego pękania posadzki. Tam, gdzie linie i szerokości wewnętrznych kolumn są różne, użyjmy szczelin.

Następnie, mając wykończoną powierzchnię betonu, możemy przystąpić do właściwej pielęgnacji betonu. Polejmy go wodą lub przykryjmy odpowiednią wilgotną ściereczką.

Beton powinien dojrzewać przez co najmniej 5 dni w temperaturze co najmniej 21°C. Jeśli temperatura powietrza wynosi 10-21 stopni Celsjusza, pozwól nam traktować beton przez co najmniej 7 dni.

Powierzchnię betonu możemy również spryskać specjalną płynną mieszanką utwardzającą. Pamiętaj, że maksymalny rozstaw dylatacji powinien wynosić 450-600 cm w obu kierunkach. Głębokość spoiny powinna wynosić około ¼ podłogi. W tym celu należy ułożyć odpowiednie paski w świeżym betonie, wyciąć rowki w świeżym betonie lub wyciąć piłą łańcuchową, jeśli beton jest już wystarczająco twardy. Pamiętaj o wykonaniu poszczególnych kroków.