Jak powstają płytki ceramiczne?

Jak powstają płytki ceramiczne?

Urządzając dom czy mieszkanie, dobrze jest wiedzieć, w jaki sposób powstają płytki ceramiczne. W ten sposób, będzie można łatwiej podjąć decyzję, która okaże się trafna w późniejszym użytkowaniu podłogi.

Proces produkcji płytek ceramicznych

Wybór materiałów

Płytki ceramiczne tworzone są z różnych surowców sypkich, takich jak: piasek, sproszkowana glina, talk, uszlachetnione dodatki mineralne. Dobór ilości danych składników jest różny, w zależności od tego, do czego będą przeznaczone dane płytki. Płytki podłogowe mają odmienny skład, od płytek ściennych. Potrzebne podczas procesu produkcyjnego materiały, przechowywane są w boksach. Właśnie od nich rozpoczyna się cała produkcja, pierwszym krokiem jest wybranie surowców sypkich i ich odpowiednie dozowanie wagowe. Surowce waży się na tak zwanych wago- zasilaczach, przy pomocy rozpisek.

Przygotowanie leiwa

Następnie wybrane i odpowiednio odważone składniki trafiają do młynów kulowych. Ich zadaniem jest zmielenie całej mieszaniny na mokro. Następnie zmielona masa lejna przedostaje się na baterie sit rewersyjnych, po czym dociera do podziemnych zbiorników uśredniających. Dopiero w kolejnym kroku przygotowane już leiwo poddaje się suszeniu rozpyłowemu.

Suszenie oraz leżakowanie

W ty etapie, przygotowana już masa lejna zostaje poddana procesowi suszenia. Przy zastosowaniu wysokiej temperatury dochodzi do odparowania wody, w ten sposób powstaje granulat, który następnie transportowany jest do silosów, gdzie leżakuje. Po ukończonym etapie leżakowania oraz barwienia granulat dociera do pras. Może również zostać dodatkowo zabarwiony na sucho, przy użyciu pigmentów. Dzięki prasie cała mieszanina uzyskuje kształt płytki ceramicznej. Prasy naciskają na masę pod wielkim ciśnieniem, nadając jej kształt oraz właściwy rozmiar. Płytki są także suszone i zwiększa się ich poziom wytrzymałości. W przypadku kiedy płytka nie będzie szkliwiona, wówczas na tym etapie można dodać na niej grafikę. Płytki z linii pras mogą zostać skierowane od razu do pieców.

Czytaj także:

Szkliwienie

Niektóre płytki poddawane są również procesowi szkliwienia, dotyczy to tak zwanych płytek szkliwionych. Zanim płytki dostaną się do pieca, na ich wierzchnią warstwę aplikuje się szkliwo i wybrane ozdoby.

Wypalanie

Kiedy płytki zostaną już osuszone, dostają się do pieców rolkowych. Tam dochodzi do powolnego zwiększania temperatury wypalania przez systemy komputerowe, dopóki nie osiągną wymaganej temperatury. Po osiągnięciu maksymalnej temperatury ulega ona zmniejszeniu. Płytki, które mają wiele różnych zdobień, są wypalane parę razy, gdyż substancje użyte do dekoracji wymagają różnych temperatur do wypalania.

Po wypaleniu płytek

Po wypaleniu w bardzo wysokiej temperaturze płytki zostają ostudzone, po czym można je dodatkowo ozdobić. Można nanieść kolejne elementy ozdobne albo uzyskać pożądany efekt powierzchni, czyli na przykład półpoler czy poler.

Kalibracja albo rektyfikacja

Płytki podczas wypalania w piecu, zmniejszają swój rozmiar, przez co wymiary danych płytek nie są takie same. Jednakże z uwagi na obowiązujące normy, różnice w rozmiarze pomiędzy danymi płytkami z tego samego kartonu, mogą wynosić jedynie do paru mm. W przypadku płytki 30 × 30 dopuszczalna jest różnica 3 mm. Takie kurczenie się płytek jest jednak zupełną normalnością, z tego względu nie można oddawać produktu do reklamacji. Producenci jednak często podejmują kroki, w celu zmniejszenia tych różnic. Po wyprodukowaniu płytek są więc one segregowane według rozmiarów. Kaliber płytki jest to rzeczywisty rozmiar podawany w milimetrach, względem wartości nominalnych długości oraz szerokości. Na opakowaniu można zobaczyć oznaczenie kalibru, czyli stopnia odstępstwa od wartości nominalnej. Natomiast rektyfikacja jest procesem, podczas którego brzegi płytek są przycinane, aby ich były one równe.

Kontrola jakości

Wszystkie płytki, które opuszczą linię produkcyjną, muszą zostać dokładnie sprawdzone, poprzez kontrolę ich jakości. Przy użyciu specjalnych maszyn badane są właściwości płytek, między innymi ich odporność na zginanie, zgodność wymiarów czy płaskość powierzchni. Kiedy trafiają do osoby sortującej, ocenia się je, czy nie widać na ich powierzchni żadnych wad. Wszystkie płytki muszą spełniać określone normy, aby mogły zostać udostępnione do sprzedaży. Płytki ceramiczne ocenione korzystnie mogą zostać wysłane do automatycznej sortowni.

Selekcja odcieni

Producenci przestrzegają wybranego składu mieszaniny i barwników, w ten sposób uzyskuje się takie same efekty wypiekania. Niekiedy jednak widoczne są pewne różnice w kolorach płytek, pomiędzy danymi partiami. Kiedy płytki ceramiczne zostaną wyprodukowane, wówczas klasyfikuje się je do paru wybranych na początkowym procesie produkcji odcieni owej kolekcji.

Płytki dostępne są na rynku w wielu kolekcjach. Zakupić można jednakowo płytki podłogowe, ścienne, ale także płytki dekoracyjne, dzięki którym można stworzyć ciekawy efekt aranżacji wnętrza. W ramach jednej kolekcji dostępnych jest parę rodzajów płytek. Niektóre z nich tworzoną są z myślą zastosowania w kuchni, a inne w łazience, czy na przedpokoju.

Ceramix płytki ceramiczne
Andrzeja Struga 3
70-784 Szczecin
730 730 143
ceramixplytki.pl